FIRMA

 • Rok założenia: 1981
 • Nazwa firmy: ARBOR - Andrzej Skup
 • Adres: 48-200 Prudnik, ul.Grunwaldzka 24
 • NIP: 755-118-02-20
 • REGON: 530616305
 • Ew.Dz.Gosp. Urząd Miejski w Prudniku: wpis nr 496
 • e-mail: arbor@center.net.pl
 • Rachunek bankowy: BS O/Prudnik 75 8905 0000 2000 0006 6253 0001

KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA ZAWODOWE

 • Kwalifikacje rzeczoznawcy NOT w zakresie ochrony środowiska w spec. parkoznawstwo: upr. SITR 13200/Op/78
 • Kwalifikacje rzeczoznawcy NOT w zakresie budowy i konseracji terenów zieleni: upr. SITO 950/1998
 • Kwalifikacje inspektora nadzoru prac pielęgnacyjnych wykonywanych na drzewach parkowych i pomnikach przyrody: zaświadczenie SITO 43/87
 • Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac specjalistycznych przy zabezpieczaniu i leczeniu zabytkowego drzewostanu parkowego (Rozp. Ministra Kultury i Sztuki z dn. 11.01.1984 r.): Zaśw. nr 43/94 Woj. Kons. Zabytków w Opolu
 • Technik-technolog w spec. leśnictwo

HISTORIA

Andrzej Skup - założyciel firmy - zgodnie z posiadanym przygotowaniem zawodowym w roku 1964 rozpoczął pracę w leśnictwie. Od roku 1970 pracuje w parkach - w tym, od roku 1981 - jako chirurg drzew i arborysta we własnej firmie. Jest jednym z prekursorów chirurgii drzew w Polsce i współzałożycielem trzech organizacji zawodowych: Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew oraz Federacji Arborystów Polskich. Członek Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.

PRESTIŻOWE PRACE

Kilka tysięcy drzew o cechach pomników przyrody w tym:

 • Dęby Rogalińskie - Lech, Czech i Rus (poznańskie)
 • Dąb Edwarda Raczyńskiego (poznańskie)
 • Lipa w Cielętnikach, największa w kraju (częstochowskie)
 • Dęby Białowieskie, pomnik grupowy (białostockie)
 • Dęby w Siemionach, pomnik grupowy (białostockie)
 • Kasztanowiec w Lubiniu, największy w kraju (leszczyńskie)
 • Dęby w Turwi (współpraca) (leszczyńskie)
 • Dąb szypułkowy w Szydłowcu, największy na Opolszczyźnie (opolskie)
 • Dąb bezszypułkowy w Turawie, największy w kraju (opolskie)
 • Lipa w Proślicach, największa na Opolszczyźnie (opolskie)
 • Park zabytkowy w Mosznej (opolskie)
 • Parki zabytkowe w Gołuchowie, Kórniku i Rogalinie (poznańskie)
 • Aleja pomnikowa k/Sokołowa Podl. - 600 drzew (siedleckie)
 • Aleja pomnikowa k/Grajewa - 200 drzew (łomżyńskie)
 • Dęby szypułkowe w Górecku Kościelnym, pomnik grupowy (zamojskie)
 • Aleja pomnikowa "Kalwaria" na Górze Św.Anny (opolskie)
 • Ogród Francuski w Rogalinie (wielkopolskie)
 • Dęby Królewskie - pomnik grupowy w Puszczy Białowieskiej (podlaskie)
 • Napoleon - największy dąb w Polsce (lubuskie)
 • Park gen.Paca w Dowspudzie (Suwalszczyzna)
 • Ogród francuski Branickich w Choroszczy (Podlasie)
 • Cmentarz przy Kościele Pokoju w Świdnicy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (Dolny Śląsk)
 • Dąb Pückler w Szydłowcu, największy dąb na Opolszczyźnie (opolskie)
 • Park Orientacji Przestrzennej dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (wielkopolskie)

REFERENCJE

 • Złoty medal za nalepiej w kraju wykonane prace w parkach zabytkowych.
 • Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami przynana przez Ministra Kultury
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska Św.Trójcy w Świdnicy
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Pałac w Rogalinie
 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

OFERTA

 • Opinie i projekty - Opinie dendrologiczne i projekty gospodarki drzewostanem oraz inwentaryzacje drzew;
 • Sprzedaż podręczników - Sprzedaż autorskich prac z dziedziny dendrologii
 • Arborystyka i chirurgia drzew - Specjalistyczne prace obejmujące wycinkę i pielęgnację drzew